Doç. Dr. FEYYAZ ZEREN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. FEYYAZ ZEREN

T: (0282) 250 2846

M fzeren@nku.edu.tr

W fzeren.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Muhasebe ve Finansman
Doktora
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MUHASEBE VE FİNANSMAN
Öğrenim Yılları: 2011-2014
Tez: Futbol Kulüplerinin Sportif Başarılarının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:YABANCI DİLLER YÜKSEOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÖYP DİL EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları: 2010-2011
Tez: ÖYP Dil Eğitimi
Yüksek Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MUHASEBE VE FİNANSMAN
Öğrenim Yılları: 2008-2010
Tez: Basel-2 Kriterlerinin Bankacılıkta Kredi Risk Yönetimi Üzerinde Etkileri
Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YATAY GEÇİŞ) (3. VE 4. SINIF)
Öğrenim Yılları: 2006-2008
Tez:
Lisans
Üniversite: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (1. VE 2. SINIF)
Öğrenim Yılları: 2004-2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İspanyolca:Başlangıç
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME / MUHASEBE VE FİNANSMAN
2017-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME / MUHASEBE VE FİNANSMAN
2014-2017
Araş. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (35. MADDE)
İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME / MUHASEBE VE FİNANSMAN
2011-2014
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME / MUHASEBE VE FİNANSMAN
2010-2011
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Finans
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
Finansal Tahmin ve Modelleme
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ZEREN F., Kar Payı Bilmecesinin Araştırılması: BIST Temettü-25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, pp. 172-183, 2017.
Özgün Makale Asos, Copernicus Erişim Linki
2. YILMAZ T., ZEREN F., KOYUN Y. ., Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme ve Karbondioksit Emisyonu İlişkisi: BRICS ve MINT Ülkeleri Üzerinde Ekonometrik Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017.
Özgün Makale EBSCO, Asos Erişim Linki
3. DEMİRCİ Ş. D., ZEREN F., Insurance Premium and Economic Growth: Evidence from OECD Countries, İşletme Bilimi Dergisi, vol. 5, pp. 1-11, 2017.
Özgün Makale Copernicus, Asos Erişim Linki
4. ZEREN F., KOÇ M., “Time Varying Causality between Stock Market and Exchange Rate: Evidence from Turkey, Japan and England”, Economic Research (Ekonomska Istrazivanja), 2016.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
5. ÖZTÜRK E., ZEREN F., Maliyet Yapışkanlığının Geçerliliğinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016.
Özgün Makale EBSCO, Copernicus, OAJI Erişim Linki
6. ZEREN F., Ham Petrol Spot ve Future Piyasalarının Etkinliğinin Test Edilmesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2016.
Özgün Makale Asos Erişim Linki
7. ZEREN F., KONUK F., The Nexus between Trading Volume and Stock Prices: Panel Evidence from OECD Countries, Business and Economics Research Journal , 2016.
Özgün Makale ECONLIT, EBSCO, Doaj Erişim Linki
8. ZEREN F., ÖZTÜRK E., Testing for Profit Persistence of Listed Manufacturing Companies in Istanbul Stock Exchange, Ekonomika-Економика, vol. 61, pp. 1-10, 2015.
Özgün Makale EBSCO, Copernicus Erişim Linki
9. SARAÇ M., ZEREN F., BAŞAR R., Küresel Altın Fiyatlarıyla ABD Ek Beslenme Yardımı Harcamaları ve Baltık Kuru Yük Endeksi Arasındaki Etkileşim, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 44, pp. 12-20, 2015.
Özgün Makale EBSCO, Copernicus Erişim Linki
10. ESEN S., ZEREN F., ŞİMDİ H., CDS and Stock Market: Panel Evidence under Cross-Section Dependency, South-Eastern Europe Journal of Economics, vol. 13, pp. 31-46, 2015.
Özgün Makale ECONLIT, EBSCO, Doaj, Cabell Erişim Linki
11. ZEREN F., BAYĞIN M., Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, vol. 7, pp. 309-324, 2015.
Özgün Makale EBSCO, Doaj, Index Copernicus Erişim Linki
12. ZEREN F., ERGÜZEL O. Ş., Testing for Bubbles in the Housing Market: Further Evidence from Turkey, Financial Studies, vol. 19, pp. 40-52, 2015.
Özgün Makale Econlit, Ebsco, Doaj Erişim Linki
13. ZEREN F., GÜMÜŞ F. B., Testing Weather Effect Anomalies: Time Varying Evidence from Selected Stock Markets, International Journal of Economic Perspectives, vol. 9, pp. 21-31, 2015.
Özgün Makale SCOPUS, ECONLIT, EBSCO, Ulrich, Cabell, Erişim Linki
14. ÖZTÜRK E., ZEREN F., The Impact of R&D Expenditure on Firm Performance in Manufacturing Industry: Further Evidence from Turkey, International Journal of Economics and Research, vol. 6, pp. 32-36, 2015.
Özgün Makale ECONLIT, Doaj, Copernicus, Cabell Erişim Linki
15. ÖZERALP Z. A. G., KONUK F., ZEREN F., Ülke Borsaları Arasında Portföy Çeşitlendirmesi: Türkiye ile Beş OECD Ülkesi Arasındaki İlişkinin Analizi, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, vol. 1, pp. 22-33, 2015.
Özgün Makale Research Bible, Oaji, Esji Erişim Linki
16. SARAÇ M., ZEREN F., The Dependency of Islamic Bank Rates on Conventional Bank Interest Rates: Further Evidence from Turkey, Applied Economics, vol. 47, pp. 669-679, 2015.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
17. ZEREN F., ERGÜZEL O. Ş., The Role of Credit Volume on Unemployment Rate: Further Evidence from G-20 Countries, The Empirical Economics Letters, vol. 14, pp. 151-159, 2015.
Özgün Makale Econlit, Cabell Erişim Linki
18. ZEREN F., Doğrudan Yabancı Yatırımların CO2 Emisyonuna Etkisi: Kirlilik Hale Hipotezi mi Kirlilik Cenneti Hipotezi mi ?, Journal of Yaşar University, vol. 10, pp. 6442-6448, 2015.
Özgün Makale Ebsco, Doaj, Ulrich Erişim Linki
19. DEMİRCİ Ş. D., EROL E., ZEREN F., Muhasebecilik Mesleğine Yönelimde Beş Faktör Kişilik Ölçeği: İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 2, pp. 25-37, 2015.
Özgün Makale Ebsco, Asos Erişim Linki
20. GÜMÜŞ F. B., ZEREN F., Analyzing Efficient Market Hypothesis with Fourier Unit Root Tests: Evidence from G-20 Countries, Economic Horizons, vol. 16, pp. 225-237, 2014.
Özgün Makale ECONLIT, EBSCO, Index Copernicus, Cabell, ProQuest, Ulrich Erişim Linki
21. ZEREN F., KOÇ M., KONUK F., Interaction between Finance, Tourism and Advertising: Evidence from Turkey, Journal of International Tourism and Hospitality Management, vol. 20, pp. 185-193, 2014.
Özgün Makale Scopus, Econlit, Ebsco, Cabell Erişim Linki
22. KONUK F., ZEREN F., Is Cash Conversion Cycles Optimum in Turkish Listed Food-Beverage Firms ?, Theoretical and Applied Economics, vol. 21, pp. 153-164, 2014.
Özgün Makale Econlit, Ebsco, Doaj Erişim Linki
23. SARAÇ M., ZEREN F., Is Gold Investment an Effective Hedge against Inflation and U.S. Dollar? Evidence from Turkey, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol. 48, 2014.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
24. ZEREN F., ERGÜZEL O. Ş., Forecast Share Prices with Artificial Neural Network in Crisis Periods, İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Turk), vol. 6, pp. 16-28, 2014.
Özgün Makale EBSCO, Doaj, Copernicus Erişim Linki
25. ÇEVİK Z., ZEREN F., Tarım Kredilerinin Finansal Gelişim Üzerindeki Etkisinin Asimetrik Nedensellik Testi ile İncelenmesi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol. 12, pp. 197-208, 2014.
Özgün Makale EBSCO, Copernicus, Asos, Ulrich Erişim Linki
26. KONUK F., ZEREN F., DEMİRCİ Ş. D., Persistence of Profitability in Turkey: Evidence from Insurance Sector, Journal of Applied Economic Sciences, vol. 9, pp. 57-64, 2014.
Özgün Makale Scopus, Ebscohost, Doaj Erişim Linki
27. YILDIRIM E., ZEREN F., The Relationship Between Consumer Confidence Index and Online Credit Card Using in Turkey: New Evidence From Frequency Domain Causality Test, Journal of Internet Banking and Commerce, vol. 18, pp. 1-12, 2014.
Özgün Makale SCOPUS, EBSCO, Doaj Erişim Linki
28. , FEYYAZ ZEREN, MUSTAFA KOÇ. Taşıt Kredisi Faiz Oranları, Döviz Kuru ve Petrol Fiyatlarının Otomobil Üretimi Üzerindeki Etkilerinin Granger Nedensellik Testi ile Analizi, Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar, 2014.
Özgün Makale Asos, Copernicus
29. ZEREN F., KOÇ M., The Nexus between Energy Consumption and Financial Development with Asymmetric Causality Test: New Evidence from Newly Industrialized Countries, International Journal of Energy Economics and Policy, vol. 4, pp. 83-91, 2014.
Özgün Makale SCOPUS, ECONLIT, Doaj Erişim Linki
30. ZEREN F., KOÇ M., Analyzing Integration between Stock Market of Turkey and G8 Nations with Maki Cointegration Test, Journal of Applied Finance & Banking, vol. 3, pp. 135-142, 2013.
Özgün Makale ECONLIT, EBSCO, Doaj Erişim Linki
31. ZEREN F., KONUK F., Testing the Random Walk Hypothesis for Emerging Markets: Evidence from Linear and Non-Linear Unit Root Tests, Romanian Economic and Business Review, vol. 8, pp. 61-71, 2013.
Özgün Makale ECONLIT, EBSCO, Doaj Erişim Linki
32. GÜMÜŞ F. B., ZEREN F., Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 3, pp. 34-54, 2013.
Özgün Makale EBSCO, Proquest Erişim Linki
33. SARAÇ M., ZEREN F., The Effect of Soccer Performance on Stock Return: Empirical Evidence From “The Big Three” of Turkish Soccer League, Journal of Applied Finance and Banking, vol. 3, pp. 299-314, 2013.
Özgün Makale Econlit, Ebscohost, Doaj Erişim Linki
34. , FEYYAZ ZEREN, ŞUAYYİP DOĞUŞ DEMİRCİ . Yerel ve Küresel Krizler Işığında Basel II Kriterlerinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri: 2001-2010 Veri Analizi, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi , 2013.
Özgün Makale EBSCO, Proquest Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AYDEMİR O., ZEREN F., Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Bölüm: The Impact of Foreign Direct Investment on CO2 Emission:Evidence From Selected G-20 Countries, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Mehdi Khosrow-Pour, 2017.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILMAZ T., ZEREN F., BALIKÇI B., Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Sermaye Akımları Üzerinde Etkisi: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama, 21. Finans Sempozyumu (18.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri
2. ZEREN F., YILMAZ T., Mortgage Krizinin Volatilite Yayılımına Etkisi: Borsa İstanbul ile Kırılgan Sekizli İlişkisi Üzerine Bir Uygulama, 20. Finans Sempozyumu (19.10.2016-22.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. KONUK F., ZEREN F., ÖZERALP Z. A. G., A Comparative Analysis of The Banking and Finance Departments of Universities in Turkey, 2nd World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2013) (09.05.2013-11.05.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. KONUK F., ZEREN F., A Study On The Undergraduate Students’ Perceptions Of Finance Course, The 1st Multidisiciplinary Academic Conference (06.12.2012-07.12.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. Ethem M., Feyyaz Z., Bankacılık Sektöründe Algılanan Risk ve Müşteri Stresi İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırım (Simferepol), Ukrayna, Eylül (28.08.2012-02.09.2012).
Tam metin bildiri
6. ZEREN F., ÖZERALP ZEREN A. G., “Basel III Krize Çare Olur mu ?”, 10. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (28.08.2012-02.09.2012).
Tam metin bildiri
7. GÜMÜŞ F. B., ZEREN F., Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama, 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu (ISAF) (31.05.2012-02.06.2012).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ZEREN F., “İmkb Şehir Endeksleri: Tekirdağ Şehir Endeksinin İncelenmesi”, , 3. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu” (01.10.2011-).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Journal of Applied Research in Finance and Economics, Yayın Yeri: open access journal, Editör (30.12.2015-).
Uluslararası Dergi EconBib, ResearchBib, Sindex, I2or, CiteFactor, DAIJ, JournalsDirectory, Universal Impact Factor, BASE, Cosmos, and Google Scholar Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. International Review of Economics and Management (IREM) (20.11.2017-21.11.2017), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Asos
2. International Journal of Islamic Economics and Finance (01.06.2016-01.06.2016), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
3. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies (01.11.2015-01.06.2016), Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi EBSCO, Doaj
4. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (01.11.2015-01.04.2016), Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi EBSCO, Doaj
5. Journal of Yaşar University (01.06.2015-01.06.2015), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO, Doaj
6. Managing Global Transitions (01.02.2015-01.02.2015), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ECONLIT, EBSCO, Copernicus
7. Economic Research (Ekonomska Istraživanja) (01.03.2014-13.10.2016), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SSCI, SCOPUS, ECONLIT
8. Tekirdağ S.M.M.M. Odası Sosyal Bilimler Dergisi (19.12.2016-19.12.2016), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Ödüller
1. Yayın Teşvik Ödülü (1 defa), TÜBİTAK, 2016.
2. Yayın Teşvik Ödülü (1 defa), TÜBİTAK, 2015.
3. Yayın Teşvik Ödülü (1 defa), TÜBİTAK, 2014.